X
X
USD

Hizmet ve Kullanım Sözleşmesi

AnasayfaHizmet ve Kullanım Sözleşmesi

1. TARAFLAR

SEOnom

Adres              : Sultançiftliği Mah. Turgut Özal Bulvarı No:59 Çekmeköy/İSTANBUL
Telefon           : +90 507 126 6671
E- posta          : bilgi@seonom.com.tr

Müşteri Adı Veya Firma Adı 

Adres              : Firma Adresi 
Telefon           : Müşteri telefon numarası 
E- posta          : Müşteri e-posta adresi 

Bir tarafta SEOnom. bundan böyle Sözleşme metninde SEOnom olarak anılacaktır. Diğer tarafta, x bundan böyle Sözleşme metninde MÜŞTERİ olarak anılacaktır.
Taraflar, aşağıda belirtilen şekil ve şartlarda mutabık olduklarını ve tam bir anlaşmaya vardıklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

2. SÖZLEŞME EVRAKI

MÜŞTERİ’nin tacir sıfatına haiz olması halinde imza sirküsü işbu Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilecektir.

3. TANIMLAR

Site/Siteler     : Sözleşme konusu hizmetin gerçekleştirileceği MÜŞTERİ’ye ait x adresli internet sitesi/sitelerini ifade eder.
SEO                  : Search Engine Optimization (Arama Motoru Optimizasyonu) İnternet sitelerini organik aramalarla arama motorlarında iyi sıralanacak şekilde optimize etme işlemi. 
Arama Motoru : İnternette aranan bilgiyi bulmayı sağlayan program ya da yazılım.
Müşteri           : İşbu Sözleşme kapsamında sunulacak hizmeti SEOnom’a yükleyen şirket veya kişiyi ifade eder.
Sözleşme: İşbu Sözleşme ve eklerinin bütününü ifade eder.
Ek/Ekler: Sözleşme evrakı başlığı altında belirtilen ve işbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçası olan metinleri veya belgeleri ifade eder.

4. KONU VE KAPSAM

İşbu Sözleşme’nin konusu, MÜŞTERİ’ye ait Site/Siteler adresindeki bir adet internet sitesinin (Site/Siteler) daha fazla kişiye ulaşmasını sağlamak amacıyla Sözleşme’de belirtilen arama motorlarında yer aldığı sonuçların iyileştirilmesine yönelik olarak SEOnom tarafından yapılacak arama motoru optimizasyonu (SEO) hizmeti kapsamında tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

5. MÜŞTERİ’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1.  MÜŞTERİ, SEO çalışmaları için ihtiyaç duyulan tasarım, yazılım geliştirmeleri, görseller, videolar ve metinler gibi site içeriğini kendisi tedarik etmekle ve bilgileri Site/Siteler’e ekleme ile yükümlüdür.

5.2.    MÜŞTERİ, SEOnom tarafından sağlanan hizmet tekniklerinin ve bilgilerin telif hakkının SEOnom’a ait olduğunu, bu teknik, yazılım ve bilgilerin hiçbir şekilde üçüncü partiyle paylaşılmayacağını, çoğaltılamayacağını ve ticari amaçlarla kullanılmayacağını kabul ve beyan eder.

5.3.  MÜŞTERİ, yapılan çalışmanın içeriği hakkındaki bilgiyi ve çalışmanın tekniklerini SEOnom yetki vermedikçe göremez, ulaşamaz ve hiçbir koşulda üçüncü partiyle paylaşamaz.

5.4.   MÜŞTERİ, SEOnom’ın SEO çalışmalarına, kullandığı teknik ve yöntemlere herhangi bir müdahalede bulunamaz.

5.5.   MÜŞTERİ, Site/Siteler’de yer alan tüm fikir, düşünce, ifade, yorum ve yazıların kendisine ait olduğunu, SEOnom’ın hiçbir şekilde sorumlu olmadığını kabul ve beyan eder.

6. SEOnom’un YÜKÜMLÜLÜKLERİ

6.1. SEOnom, Site/Siteler’in arama motorlarında yapılan aramalarda yer aldığı sonuçları iyileştirmeye yönelik çalışmaları gerçekleştirmekle yükümlüdür. Ancak; SEOnom yaptığı SEO çalışmaları sonucunda Site/Siteler’in belirli bir kelimede belirli bir sıraya yükseleceğinin garantisini vermemektedir.

6.2. SEOnom, MÜŞTERİ tarafından talep edilen ek SEO çalışmaları için gerekli etüdü tamamladıktan sonra belirleyeceği süre içinde gerekli çalışmaları ek ücret mukabilinde sağlayacağını beyan eder.

6.3. SEOnom, 7. maddede belirtilen Sözleşme konusu hizmeti, 8. maddede belirtilen  süre boyunca sağlamayı taahhüt eder.

6.4. SEOnom, yapılan çalışmanın içeriği hakkındaki bilgiyi ve çalışmanın tekniklerini MÜŞTERİ ile paylaşma hakkını saklı tutar.

7. SÖZLEŞME KONUSU HİZMET

7.1. SEOnom tarafından MÜŞTERİ’ye işbu Sözleşme kapsamında aşağıda sayılan hizmetler sunulacaktır:

7.2. Hizmetin Detayları

(Web sitesi adına planlanmış iş akışı ve hizmet detayları burada yer alır.)

8. SÖZLEŞME SÜRESİ

8.1. İşbu Sözleşme’nin süresi ve Sözleşme kapsamında taahhüt edilen hizmetin süresi x (x) ay olarak belirlenmiştir.

8.2. Sözleşme süresi MÜŞTERİ tarafından hizmet bedelinin ödenmesi ile başlar. Hizmet bedeli ödenmediği müddetçe SEOnom Sözleşme konusu hizmetleri sunmakla yükümlü değildir.

8.3. Sözleşme süresinin sona erdiği tarihe kadar taraflardan birinin Sözleşme koşullarında değişiklik talebinde bulunmaması ve MÜŞTERİ’nin Sözleşme süresi sona erdikten sonra da hizmet bedelini ödemeye devam etmesi halinde Sözleşme, ödemenin yapıldığı tarihten itibaren kendiliğinden bedeli ödenen hizmet süresi kadar uzar.

8.4. Her iki taraf, Sözleşme’nin sona erme tarihinden önce Sözleşme’nin 1. maddesinde belirtilen e-posta veya posta adresleri üzerinden bildirimde bulunarak Sözleşme’nin gelecek aylar için yenilenmesi konusunda Sözleşme koşullarında değişiklik talep edebilir. Tarafların mutabakatı ile Sözleşme, mutabık kalınan yeni koşullar ile belirlenen süre kadar uzar. Tarafların talep edilen Sözleşme koşulu değişikliği üzerinde mutabakata varamaması halinde bedeli ödenen hizmet süresi sona erdiğinde Sözleşme sona erer.

8.5. Sözleşme süresinin sona ermesi veya sürenin sonunda Sözleşme’nin feshedilmesi veya karşılıklı görüşmeler neticesinde Sözleşme uzatma işlemi yapılmaması nedeniyle doğabilecek Site/Siteler’in arama sonuçlarında geri sıralara düşmesi ve ziyaretçi kaybetmesi gibi olumsuz sonuçlardan SEOnom sorumlu tutulamaz.

9. HİZMET BEDELİ

9.1. Sözleşme konusu hizmet işbu Sözleşme’nin 4. maddesinde belirtilen Site/Siteler  üzerinde ifa edilecektir. Hizmet bedeli, optimizasyon yapılacak web sitelerinin içeriklerine göre SEOnom tarafından belirlenmekte ve Sözleşme öncesinde teklif formu formatında MÜŞTERİ’ye gönderilmektedir.

9.2. Standart hizmet bedeli aylık ödeme şeklindedir. Standart hizmet bedeli Site/Siteler için toplam olarak aylık x(x) TL + KDV’dir.

9.3. Hizmet bedelinin tamamı her bir periyot için iş başlangıcında MÜŞTERİ tarafından fatura karşılığı SEOnom’a ödenecektir. 8. maddede belirlenen hizmet süresi kapsamında, her periyot başlangıcında MÜŞTERİ ödeme yapmak durumundadır. Ödeme yapılmadığı durumlarda hizmet süresi yenilenmez.

9.4. Hizmet bedeli SEOnom tarafından belirtilen banka hesaplarına veya ödeme aracılarıyla yapılacaktır. Ödemelerin yapılmaması durumunda SEOnom, taahhüt ettiği hizmeti erteleme, durdurma veya iptal etme hakkına sahiptir. Ödemenin geç yapılması durumunda Sözleşme konusu hizmetler ödeme yapılıncaya kadar durur ve hizmet süresi yeni  ödemenin yapıldığı tarihte başlar.

10. DESTEK VE RAPORLAMA

10.1. Planlanan SEO çalışmaları süresinde, 7.2. maddede belirtilen aralıklarla raporlama yapılacağı SEOnom tarafından taahhüt edilmektedir. Tüm bu raporlarda yer alan detayları şeffaf biçimde düzenlenecek ve sadece gerçek veriler yansıtılacaktır.

10.2. MÜŞTERİ, satın aldığı hizmete ilişkin desteğe ihtiyaç duyması halinde, hizmet süresi boyunca hafta içi SEOnom SEO ekibinin mesai saatleri içinde makul bir süre boyunca canlı destek hattı, telefon ve e-posta iletişim kanalları üzerinden doğrudan SEO uzmanlarıyla iletişim kurabilecektir.

11. SÖZLEŞMENİN FESHİ

11.1. İşbu Sözleşme, 8. maddede belirtilen şartlarda yenilenmez ise Sözleşme başlangıç tarihinden x (x) ay sonra kendiliğinden sona erer.

11.2. Sözleşme’nin yenilenmesi durumunda taraflardan birinin Sözleşme’nin sona erme/yenilenme tarihinden 5 gün önce ileteceği postayla yazılı olarak veya işbu Sözleşme’nin 1. maddesinde belirtilen e-posta yoluyla fesih bildirimi ile Sözleşme feshedilmiş olur ve gelecek ay için yenilenmez.

11.3 MÜŞTERİ tarafından Sözleşme süresinin bitiminden önce Sözleşme’nin feshedilmesi halinde feshin yapıldığı ayın hizmet ücreti MÜŞTERİ tarafından talep edilemez. SEOnom da Sözleşme’nin feshinin yapıldığı ay süresince Sözleşme konusu hizmeti sağlamaya devam eder.

12. CAYMA BEDELİ

MÜŞTERİ, indirimli ücret ile x (x) aylık hizmet satın aldıktan sonra MÜŞTERİ tarafından taahhüt süresinin bitiminden evvel Sözleşme’nin feshedilmesi halinde fesih tarihine kadar geçen aylara ilişkin indirimli tutar ile standart ücret arasındaki fark hesaplanarak indirim yapılan miktar MÜŞTERİ’den tahsil edilecektir.

13. DEVİR YASAĞI

Taraflar, işbu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülüklerini diğer tarafın yazılı muvafakatini almaksızın bir üçüncü kişiye devir ve temlik edemezler. SEOnom tarafından sunulan hizmete ilişkin iç ilişkiler bağlamında birlikte çalışılan çözüm ortakları bu yasağa tabi değildir.

14. TEBLİGAT ADRESLERİ VE DELİL SÖZLEŞMESİ

14.1. Taraflar, işbu Sözleşme kapsamında yapacakları tüm bildirim ve haberleşmeleri yazılı olarak iadeli taahhütlü mektupla veya alındığının teyit edilmesi şartı ile posta yoluyla işbu Sözleşme’nin 1. maddesinde belirtilen taraf adreslerine ve e-posta hesaplarına yapacaklardır.

14.2. Taraflar işbu Sözleşme’de yer alan ve teyit edilen e-posta adresleri üzerinden yaptıkları yazışmaları, imzalayarak ve tarayarak veya fotoğraflayarak gönderdikleri Sözleşme metni ve eklerini yazılı delil olarak kabul beyan ve taahhüt ederler.

14.3. Taraflar, işbu Sözleşme’nin 1. maddesinde belirttikleri posta adresinin tebligata açık adresleri olduğunu ve bu adreslere yapılan her türlü tebligatın geçerli ve yasal sayılacağını ve bu adreslerde meydana gelen değişikliklerin 30 gün zarfında anlaşma taraflarına yazılı olarak duyuracaklarını, aksi halde anlaşmada yazılı adreslere yapacakları tebligatların tarafları bağlayacağını ve geçerli yasal tebligat olacağını peşinen kabul etmişlerdir.

15. YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İstanbul Anadolu İcra Daireleri yetkilidir.

16. YÜRÜRLÜK

16 (On altı) madde, x (x) sayfadan oluşan işbu Sözleşme .../.../.2022 tarihinde düzenlenmiş ve aynı tarihte yürürlüğe girmiştir. Sözleşme’nin bir nüshası MÜŞTERİ’nin işbu Sözleşme’nin 1. maddesinde belirtilen e-posta adresine gönderilmiştir.

SEOnom                                                                            MÜŞTERİ


Top